Kezdőlap

Ki volt Szent Domonkos és kik a domonkosok?

Guzmán Szent Domonkos (Domingo de Guzmán) meglehetősen ismeretlen szent: csendesen eltűnik életműve, a Prédikátorok Rendje mögött. A XIII. század egyik legnagyobb hatású prédikátora volt, saját írásai, hitvitázó iratai, prédikációi azonban egyáltalán nem maradtak fenn. Bővebben

domonkos

Szent Domonkos

Magyarországon 1221-ben Boldog Magyar Pál alapította meg a Domonkos-rendtartományt. Az első kolostorokat 1225-ben Győrben és Esztergomban építették fel. Mivel a rend fő rendeltetése az eretnekek megtérítése volt, így Pál is inkább a pogányok és az eretnekek megtérítése felé fordította a tekintetét, s ennek eredményeként legelőször Boszniába ment társaival az ottani bogumil eretnekség felszámolása érdekében. Ezen feladatánál azonban még fontosabb volt a kunok megtérítése, akik Magyarország keleti határainál éltek meglehetősen nagy számban.

Harsányi András: A Domonkosrend Magyarországon a reformáció előtt című könyve

Domonkosokról Sopronban

 

A 800 éves emlékév himnusza: