Domonkosok második visszatérése Debrecenbe

A domonkosok második visszatérése csendben történt. 1989 nyarán az Elnöki Tanács visszavonta az 1950-ben kiadott rendeletet, s ezután újra működhettek a szerzetesrendek. A Domonkos-rend dr. Dóczy Zsigmond OP vezetésével kezdett működésük megszervezéséhez. Végül a budapesti Thököly úti, a soproni és a debreceni rendházat sikerült újra felállítani.

A domonkosok 1990. szeptember 1-jén tértek vissza Debrecenbe. Az új plébániaépületet rendházzá alakították, s ők fejezték be 1992-ben a belső munkálatokat.

A Domonkos-rend magyarországi provinciájában kevés szerzetes működött. Ezért elhatározás született, hogy a lengyel domonkos tartományból érkeznek ide szerzetesek misszióba. Az elsők, Górski Jacek és Wysokiński Ireneusz 1993 augusztusába érkeztek Debrecenbe. Őket követték Magyarországra Joseph Puciłowsky és Andrzej Kostecki szerzetesek.

Mészáros J. Domonkos O. P. : A Domonkos Rend Debrecenben című írása a Csokonai Kalendárium 1994-es számában

Az Újkert és a Sestakert együttesen Debrecen egyik legnagyobb lakótelepe, mely az 1970-es években épült ki, és a Szent László plébánia lelkipásztori területéhez tartozott. Szükségessé vált ott egy új templom építése. A Borbiró téren a várostól 99 éves használatra telket kapott a Domonkos-rend, s ott ők és az Élő Víz Forrás alapítvány rakta le a templom alapjait. Az alapkövet 1994. december 10-én, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepéhez kapcsolódóan, Bosák Nándor megyéspüspök helyezte el Dr. Dóczy Zsigmond OP tartományfőnök jelenlétében.

A Megtestesülés-templom patrónája a Boldogságos Szűz Mária, búcsúnapja március 25-e. Anyagi nehézségek miatt 1996. őszén a Domonkos-rend a már elkészült templomalapot átadta az egyházmegyének. A templomot Bosák Nándor megyéspüspök szentelte fel 2000. augusztus 19-én. Az alapkőletételtől eltelt hat évben a közeli Békessy Béla Általános Iskolában volt rendszeresen vasárnaponként szentmise, melyet a domonkos atyák tartottak. 2000. december 1-jétől Felföldi László püspöki titkár templomlelkészi kinevezést kapott a Megtestesülés-templomba. A kialakult gyakorlat szerint ő a péntek-szombat-vasárnapi szentmiséket celebrálta, a többi napon a domonkos szerzetesek miséztek ott is. 2004. januárjában szétvált a képviselő-testület, majd 2006. augusztus 1-től leválasztották az új plébánia lelkipásztori területét a Szent Lászlóétól.

A domonkosok által 1946-ban elkezdett templomépítési munkálatai 1950-ben szükségszerűen leálltak. Az eltelt évtizedek alatt a már meglévő falakat széthordták, az alapok megmaradtak a Bem tér 20-21. szám alatt. 2003-ban a telek és a rajta lévő lakóház eladásra került. A befolyó pénzből 2004-ben a Szent László Plébánia Füredi utcai telkén, a jelenlegi templom mellett, közösségi- és rendház építése kezdődött. Az összeg egy részét a Megtestesülés-templomhoz tartozó plébánia épületének építésére fordította a püspökség..

Az új rendház építésének képei:

A Szent László plébánia területén lévő közösségi- és rendház egy részét, mely az újonnan alapított II. János Pál Intézetet is magába foglalja, 2007. június 24-én áldotta meg Bosák Nándor püspök atya.

A plébánia a debreceni klinikán valamint a Pallagi úti Szociális Otthonban és a Vakok Intézetében kórházlelkészi szolgálatot végez. Kéthetente kihelyezett szentmisét, a köztes héten pedig igeliturgiát is tartanak a klinika területén. 1996-97-ig Nagymacs is misézőhely volt. A domonkos plébánia látta el a római katolikus egyetemi lelkészi szolgálatot a 2006/07-es tanév végéig.

A Szent László-egyházközség Domonkos-rendi plébánosai 1990-től kezdődően Szakács Rajmund, Mészáros Domonkos, Antalóczi Márton (később a rendből kilépett), Dióssi Kornél, Górski Jacek, Barna Máté, Köbli Tamás (később egyházmegyés pap lett)  voltak. Jelenleg ismét Górski Jacek OP vezeti a plébániát.

Beszélgetés Jacek Gorski OP atyával a Kossuth Rádió Tanúim lesztek című műsorában 2015. augusztusában: